lördag 2 januari 2016

Pimco Corporate & Income Strategy Fund (PCN)

Morningstar kategori: Multisector Bond
(Obligationer inom olika sektorer)

ETF:en följer inget index som många ETF:er gör utan fungerar mer som en vanlig fond.

PCN investerar i flera typer av obligationer med hög ränta, minst 25 % skall bestå av företagsobligationer. Eftersom det är en obligationsfond så går denna ner när långräntan går upp, detta beror på att fixed income blir mindre intressant när man får högre riskfri ränta på banken. I skrivande stund består portföljen till 75 % av obligationer inom USA. Tillväxtmarknadsobligationer kan ingå, dock endast till en liten del.

Vid normal börs investerar fonden 80 % av sina tillgångar i en kombination av.

o   Företagsobligationer
o   Andra inkomstbringande företags-värdepapper.
o   USA Statsobligationer, USA kommunobligationer
o   Mortgage backed securities
o   Other asset-backed securities utgivna privat eller publikt

Förklaring
Mortgage-backed security fungerar så här. Medborgare (USA) går till en bank för att låna pengar till en bostad. Banken samlar då ihop flera låntagares lån till ett paket som säljs vidare till en investmentbank. Investmentbanken delar sedan upp lånen efter olika risker och räntenivåer och säljer sedan dessa som obligationer till investerare. Investerarna erhåller då den ränta som banken egentligen skulle haft från början. Fördelen för investerarna är att man köper delar av många lån och får således en stor riskspridning. Skulle ny finanskris uppstå så att många inte kan återbetala sina lån så är det dock negativt för PCN.

Other Asset Backed Securities (ABS) fungerar på samma sätt som ovan men här gäller det inte bostadslån utan istället andra typer av lån. Exempelvis kan det vara kreditkortsfordringar, billån, bostadslån, studielån liksom lån till båtar, fritidsfordon med mera.

Minst 25 % skall alltid vara investerade I företagsobligationer.
Max 25 % får investeras i värdepapper i andra valutor än USD.
Andra länder än USA kan förekomma men endast till mindre del.
Längden på Obligationerna varierar mellan 0-8 år.
Fonden använder sig av belåning till ca 22,9 %
Direktavkastningen vid 2015-12-01  =  9,71 %
Utdelningen betalas månadsvis.
Avgiften är 1,07 %, vilket är bra i jämförelse med liknande fonder
Standardavvikelse 5 år = 4,5 %  
Standardavvikelse 10 år = 18,3 % (högre pga finanskrisen)

De 5 största innehaven står för 12 %, inget innehav är större än 3 %

PCN gavs ut år 2001 och har sedan dess varje månad minst betalat ut utdelning en gång, endast januari 2008 samt 2009 kom ingen utdelning Dock kom det flera utdelningar i december istället.

PCN har idag ett NAV i linje utgivandet. Väldigt många liknande ETF:er har ett betydligt lägre NAV än utgivandet vilket betyder att värdet på tillgångarna är lägre än vid starten av verksamheten. NAV vid start var $14,3 och det ligger ungefär där även idag, ($14,59 per 30/11 2015)

Största tappet i priset för PCN (inte NAV) skedde mellan 2007-03-30 till 2009-02-27. Då sjönk priset på ETF:en med -53,5 %.
Kollar man på totalhistoriken med utdelning inkluderad slutade år 2007 på – 13 %. 2008 på – 0,49 % samt 2009 på + 41,96 %

Kursutveckling sedan start 2001-12-21 (15,03 USD) till 2015-12-01 (14,04 USD) = - 6,59 %. (Detta är bara prisutvecklingen, alltså ej med utdelning)

Utdelningshistorik för PCN   (uträknat endast i USD)
Historisk utdelning, om man köpt PCN 2003-01-03 till dåvarande kurs 13,94 USD

Fonden startade 2001-12-21, visar dock från år 2003 då en månadsutdelning saknades år 2002.

År

Utdelning per andel

Yield on cost i %

Utdelningstillväxt i % år till år

2003

1,4493

10,39


2004

1,5491

11,11

+6,92

2005

1,3406

9,61

-13,51

2006

1,3684

9,81

+2,08

2007

1,2756

9,15

-6,73

2008

1,2756

9,15

oförändrad

2009

1,8656

13,38

+46,22

2010

1,6756

12,02

-10,17

2011

1,7656

12,66

+5,32

2012

1.5398

11,04

-12,79

2013

1.3500

9,68

-12,33

2014

1.7025

12,21

+26

2015

1,3700

9,83

-19,54

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar