fredag 8 januari 2016

Hennes & Maurtiz

Uppdaterad: 2016-04-20
Hennes & Mauritz AB, är ett svenskt börsnoterat detaljhandelsföretag i konfektionsbranschen med huvudkontor i Stockholm. Företaget har omkring 116 000 anställda och cirka 3 900 butiker i 61 länder. Mätt i antalet butiker är det världens tredje största butikskedja för kläder, efter konkurrenterna Gap och Zara. Företagets affärsidé bygger på mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. Första Butiken öppnades i Västerås 1947 och 1974 börsintroduceras H&M på Stockholmsbörsen. I april 2008 utsåg Financial Times H&M till Europas starkaste varumärke före bland annat Carrefour och IKEA

Bolaget bedriver verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien samt franchiseverksamhet i Mellanöstern. Koncernen inkluderar H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. H&Ms största marknader är Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA

2016-01-08 fanns H&M i följande länder
Australien. Filippinerna, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Macao, Malaysia, Singapore, Sydkorea,Taiwan, Thailand, Bahrain, Israel, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Chile, Kanada, Mexiko, Peru, USA, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Utdelningspolicy: Målet för H&M i finansiella termer är att möjliggöra en fortsatt god tillväxt av verksamheten samt att ha en beredskap att ta till vara affärsmöjligheter. Det är angeläget att expansionen liksom hittills kan ske med fortsatt hög finansiell styrka och fortsatt handlingsfrihet. Mot denna bakgrund har styrelsen funnit att utdelningsandelen bör motsvara cirka hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen föreslå att eventuell överskottslikviditet också delas ut.

Utdelningshistorik: H&M är en av de stabilaste aktierna på stockholmsbörsen vad avser utdelningshistoriken. De har förvisso inte höjt flest år men däremot så har de aldrig sänkt sin ordinarie utdelning sedan börsintroduktionen den 17 juni 1974. Det är just därför jag är intresserad av detta Bolag.

Om aktien                                                                                                                     .

Hennes & Mauritz B - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 83 kr vid datum 1999-01-01 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. Observera: Utdelningen genererad under år 2006 betalades ut året 2007, utdelningen genererad för år 2007 betalades ut under 2008 och så vidare. Nedan visas när utbetalningen betalades ut, inte för vilket år den genererats. Utdelningen nedan är justerad för splittar mm.

År           Utdelning SEK     Yield on cost %        Utdelning tillväxt % 
1999      2                  2,409                 N/A
2000      0,68             0,819                 -66
2001      0,68             0,819                 x
2002      0,88             1,060                 29,4
2003      3                  3,614                 241
2004      3                  3,614                 x
2005      4                  4,819                 33,3
2006      4,75             5,722                 18,7
2007      5,75             6,927                 21,1
2008      7                  8,433                 21,7
2009      7,75             9,337                 10,7
2010       8                 9,638                 3,2
2011       9,5              11,445               18,8
2012       9,5              11,445               x
2013       9,5              11,445               x
2014       9,5              11,445               x
2015       9,75            11,746               2,6


Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:         10,41 %
"Första" utdelningen på 1,56 kr har till & med 2015 växt:      388 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                         114,737 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                   6,749 %

Kursökning från 1999-01-01 (83)   till   2015-12-30 (302)         263,855 %
Kursökning i snitt per år:                                                           15,520 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                              378,592 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                 22,270 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                        30,3 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                     69,7 %

Största fall  i kursgrafen sedan år 2002 fram till 2016-04-11
2000-03-06   (172,5)   till   2001-04-04   (70,75)      - 59 %      Dagar  394
2007-03-27   (225)      till   2008-10-27   (119,75)    - 46,8 %   Dagar  580
2010-09-21   (260,9)   till   2011-09-13   (178,8)      - 31,5 %   Dagar  357
2015-03-03   (368,5)   till   2016-05-24   (252)         - 31,6 %   Dagar  448   *

* I skrivande stund 2016-04-20 vet vi ej om detta är en botten.

Kursutveckling i skrivande stund sedan senaste toppen
2015-03-03   (368,5)  till  2016-04-20   (302,9)      - 17,8 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2001-04-04      (70,75)           0,68              0,961 %  (it-kraschen)   *

2008-10-27      (119,75)         7                   5,845 %  (finanskrisen)
2011-09-13      (178,8)           9,5                5,313 %
Snitt ovan 2 värden:                                  5,57 %

* Extremvärde från finanskrisen, kursen gick ner mkt med utdelningen sänktes också väldigt mycket. Tar inte med detta värde i beräkningen då jag anser det för extremt.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2000-03-06      (172,5)          0,68             0,394 % *

2007-03-27      (225)             5,75             2,555 %
2010-09-21      (260,9)          8,00             3,066 %       
2015-03-03      (368,5)          9,75             2,645 %
Snitt ovan 3 värden:                                2,75 %

* Extremvärde från finanskrisen, kursen gick ner mkt med utdelningen sänktes också väldigt mycket. Tar inte med detta värde i beräkningen då jag anser det för extremt.     

Slutsats
Historiskt har bästa direktavkastningen legat på:         5,3 - 5,8 %
Historiskt har sämsta direktavkastningen legat på:      2,5 - 3,1 %

Hur stor har direktavkastningen varit under sista dagen då man kunde köpa H&M för att få årets utdelning? Kollar perioden 2005 till och med 2015.

Datum                   stängningskurs   utdelning     Yield i %
29 april 2015        345                      9,75                 2,826
29 april 2014        274,5                   9,5                   3,460
23 april  2013       232,1                   9,5                   4,093 
3 maj 2012            239,5                   9,5                  3,966
28 april 2011        223,1                   9,5                   4,258
29 april 2010        243,5                   8                      3,285
4 maj 2009            187                      7,75                4,144 
8 maj 2008            180,5                   7                     3,878
3 maj 2007            222,75                 5,75                2,581
3 maj 2006            144,25                 4,75                3,292
26 april 2005         132                      4                     3,030
snitt                                                                          3,528 

Resultat för perioden ovan
Direktavkastningen dagen innan avskiljningsdatum:    2,6 - 4,3 %  (snitt på 3,5 %)

Direktavkastning i skrivande stund
Datum:                        2016-04-20
Kurs:                           303,9
Utdelning för 2016:     9,75
Direktavkastning:            3,2 %

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar