fredag 1 januari 2016

Global X superincome preferred ETF (SPFF)

Global X superincome preferred ETF (SPFF) är en index-ETF som följer ett index som består av de 50 högst utdelande preferensaktierna I USA och Canada. Dessa återfinnes alla på S&P 500 indexet vilket gör att SPFF till viss del korrelerar med S&P 500. Under perioden 2007-10-09 till 2009-03-09 så korrelerade S&P 500 preferred stock Total return index till 68 % med S&P 500. SPFF startades 2012-05-21 men tack vare att indexutgivaren har back testat indexet finns det historisk data som visar tillbaka till 2007.

Årlig avgift: 0,58 %
Följer index: S&P enhanced yield north american preferred stock index
Räntepåverkan: Kraftigt stigande räntor kan påverka kursen negativt
Valuta: USD
Utdelningsfrekvens: varje månad
Utländsk källskatt: Ja 15 %
Typ av utdelning: fixed genererad av preferensaktier
Yield per 2016-04-02: ca 6,95 % *
* kolla hemsidan för att se nuvarande aktuell yield

Indexutgivaren ser alltid till att just de 50 högst avkastande preferensaktierna finns med i indexet. Skulle något bolag ställa in sin utdelning åker bolaget ur vid genomgången vid nästa kvartal. En gång per år gör de också en större genomgång av vilka bolag som ingår i indexet. Följen blir att SPFF alltid har ett innehav av de 50 preferensaktier i Nordamerika som har högst direktavkastning.
Räknat från toppen 9 Juli 2007 till botten 6 mars 2009 tappade indexet i USD – 65 %. Således hade även SPFF tappat ungefär det samma. Har även jämfört med några andra liknande fonder som fanns under finanskrisen. Ishares US preferred stock ETF (PFF) är en liknande fond som SPFF och denna hade startdatum innan finanskrisen. Räknat från toppen till botten tappade denna - 70 %. S&P 500 gick då ner -52 %. OMXS30 – 50 %.

Nästa liknande ETF jag kollat heter Preferred portfolio (PGX). Denna tappade – 68 %. Har även sökt fakta och på US sidor står det att preferensaktier tappade 2/3 under finanskrisen, detta stämmer väl med min undersökning. Alltså skulle en ny kraftig kris uppstå kan man räkna med att SPFF faller runt 60-70% i USD, i mitt fall kan det bli mer om dollarn samtidigt skulle falla, vilket den gjorde under finanskrisen. Det är ingen omöjlighet att dollarn skulle kunna rasa upp till -40 % från dagens 8,5 kr.

Utvärderingen av detta är att SPFF och liknande fonder inte är någon lågriskplacering. Men nu kommer det fina, jag har kollat all historik över utdelningar på Ishares US preferred stock index (PFF) och trots krisen år 2007 och 2008 så betalade fonden ändå ut månadsutdelningen i vanlig ordning. Fonden har inte en enda gång missat en utbetalning, och utdelningen har varit hyffsat jämn i summa från månad till månad.  Har suttit och summerat all utdelning under år 2009 för (PFF), totalt hade jag fått en utdelning på 2,88 USD (per andel) för helåret 2009. ETF, en dök ordentligt under 2007 & 2008 och hade jag köpt 20 november 2008 så hade en andel kostat 4,65 USD. 2,88/4,65 ger en yield on cost på hela 62 %. Dessutom var 20 november inte riktigt på botten, hade jag köpt på botten den 5 Mars 2009 hade jag fått en andel i PFF för 3,65 USD viket hade givit en yield on cost för kommande året på 79%.

Kraftigt höjd långränta framförallt under kort tid kommer ge kursfall i preferensaktier, således även i SPFF som investerar i preferensaktier.

Utdelningshistorik för SPFF                   (uträknat endast i USD)
Utdelningshistorik så som den sett ut om jag köpt 2013-01-02 till kurs 14,97 USD
Fonden startade 2012-07-16, därför visar jag från första helår och framåt, dvs från år 2013.

År            Utdelning        Yield on cost %      Utdelning tillväxt %
2013        1,074309          7,17                         N/A 
2014        0,986381          6,58                        -8,2
2015        0,9860              6,58                          X
2016        0,9

Länk till ETF - utgivaren

Köp via Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar