lördag 2 januari 2016

Global X super dividend ETF (SDIV)

Detta är en indexfond som följer indexet:
Solactive global SuperDividend index.

SDIV startade 2011-06-08 men tack vare att indexutgivaren har gjort ett backtest av indexet före dess startdatum så kan man se data tillbaka till år 2006. Indexet följer 100 aktiebolag i världen med de högsta utdelningarna, fonden kan således betraktas som en globalfond där underliggande valuta är USD.

Detta är ingen fixed income, dvs fonden investerar inte i värdepapper där utdelningen på förhand är fastställd tex företagsobligationer och preferensaktier utan här investerar man i vanliga aktier och deras utdelning kan variera mer från ett år till ett annat, därför kommer utdelningen i denna fond vara mer varierande än tex SPFF som investerar i preferensaktier där utdelningens storlek på förhand är bestämd. Fördelen är att man här har möjlighet till mer kurstillväxt än vad man har i tex SPFF som är en fixed income.

SDIV ger utdelning varje månad. 

Då SDIV följer indexet ovan så finns ingen ”broms” vid börsfall utan SDIV går då ”exakt” som indexet. År 2008 i spåren av finanskrisen tappade fonden – 61,3 % i USD så på så vis kan man tycka att det är hög risk, dock backade allt på börsen då och så länge man inte sålt har man inte förlorat något, samtidigt så var nästan hela fallet mätt i USD återhämtat 31/12 år 2009.

Tyvärr kan jag inte kolla hur utdelningarna hade sett ut under finanskrisen, detta då fonden startade först 2011.
Indexet placerar även i andra valutor än dollar så detta påverkar självklart resultatet, dock så är fondens underliggande valuta USD så man har alltid en valutarisk mot dollarn. Detta kan man dock utnyttja till sin fördel genom att köpa mer i fonden när dollarn har gått ner mot den svenska kronan.

Indexutgivaren kommer alltid se till att det är just de 100 högst utdelande bolagen som är med i indexet genom att ta bort bolag som ställer in utdelningen eller minskar den.
 
SDIV är hyffsat volatil, framförallt om man jämför med SPFF som investerar i preferensaktier. Kollar man kursrisken i SDIV och SPFF så generellt rör sig SPFF mycket mindre. Detta beror på att SPFF investerar i preferensaktier, dessa rör sig generellt mindre än vanliga aktier som SDIV investerar i.
 
Kollar man finanskrisen 2008 gick SDIV ner – 61,3 %
SPFF gick ner -65 % så i det stora hela är kursrisken mellan dessa likvärdig. Dock kommer SDIV inte vara riktigt lika känslig för uppgång av långräntan som SPFF är eftersom man inte investerar i fixed income (exempelvis preferensaktier). Går räntan upp snabbt så kan kursen tryckas ner även i SDIV men blir det en långsam höjning så borde priset inte ta så mycket stryk.
 
Nedan ses en historik över utdelningen. Som man ser så kan man få räkna med en liten sänkning av utdelning vissa år men samtidigt så kommer utdelningen höjas vissa år så detta kommer kompenseras upp.

Utdelningshistorik för SDIV    (uträknat endast i USD)  
utdelningshistorik så som den sett ut om jag köpt 2012-01-03 till dåvarande kurs 20,95 USD

 Fonden startade 2011-06-08, därför visar jag från och med första helår, dvs från 2012
År

Utdelning per andel

Yield on cost i %

Utdelnings-tillväxt i % år till år

2012

1,6733867

7,98


2013

1,615393           

7,71

– 3,47

2014

1,488014

7,10

– 7,89

2015

1,4460

6,9

- 2,83


Nedan ser ni en printscreen över hur indexet har gått.
Klicka på bilden för att förstora.

Vill ni själva kolla upp indexet så är det följande adress till indexutgivaren: http://www.solactive.com

Notera dock att det finns två visningsexempel på samma index, ett som visar totalutvecklingen med utdelning inräknat och ett som visar prisutvecklingen endast. Nedan bild visar Landsfördelningen samt fördelningen mellan olika branscher.

Valutaeffekt: ETF,en är noterad i USD. I skrivande stund står USA dollarn väldigt högt ur ett historiskt perspektiv, detta är naturligtvis negativt för mig som svensk investerar. Skulle dollarn sjunka mot kronan kan man tappa mycket i värde. Dock finns en fördel med just denna ETF eftersom det är en globalfond. Faller dollarn i kurs innebär detta att fondens utländska bolag i annan valuta än USD behåller sitt värde, när de väl värderas om till USD så får man helt enkelt mer USD för dessa pengar, detta innebär att fondens kurs stiger i värde, detta kan då delvis kompensera för att man som svensk placerare tappar i värde när dollarn sjunker i värde mot den svenska kronan. Enda nackdelen in ett sådant läge är att fonden totts att det är en globalfond placerar hela 30 % i USA, dvs 30 % är då ändå investerat i USD, på just denna del får man då ingen kompensationseffekt.

Länk till ETF- utgivaren

Länk till indexutgivaren

Köp via Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar