lördag 16 januari 2016

Alerian MLP ETF (AMLP)

Alerian MLP ETF (AMLP) är en amerikansk index ETF som passivt följer indexet: Alerian mlp index. Indexets ticker på NYSE är: AMZI, detta index visar total return. AMZ visar endast prisutvecklingen, dvs utan utdelning. Ticker för ETF,en är AMLP.

Ticker är något man använder när man söker efter index eller värdepapper, det motsvarar ISIN nummer som vi har i Sverige för fonder.

 Om indexet: Indexet investerar i totalt 23 medelstora och stora MLP-energiföretag inom Nordamerika, så kallade midstream företag. Detta är bolag som investerar i infrastruktur för olja, gas, bensin, mm. Exempel på vad dessa MLP-bolag äger är olja och gasledningar, cisterner för olja, gas & bensin mm. Man investerar även i MLP bolag som processar råvarorna. Indexet är ett så kallat capitalization-weighted index. Detta innebär att bolagen i indexet viktas efter hur stort marknadsvärde de har. Marknadsvärdet räknas fram genom att man multiplicerar antalet utgivna aktier med aktiekursen. Desto högre marknadsvärde ett bolag har desto större viktning får det i indexet. Vidare så är indexet float adjusted, detta är en metod som minskar förvaltningskostnaden och gör att bolag som har mycket handel i sin aktie får större plats i indexet.
Indexets största innehav står för 10,82 %. De 10 störst viktade innehaven står för ca 67 % av indexets totala värde. Till vänster visas indexets fördelning mellan olika energisektorer 

Se bilden nedan för förklaring av midstream bolag.

Nedan är en printscreen över indexets pris utveckling, (AMZ) 
Alerian har back-testat indexet före dess startdatum.

Nedan visas en chart som jämför korrelationen mellan S&P 500 indexet och Alerian mlp indexet (AMZ ) dvs prisutvecklingen utan utdelning. Ljusblå ifylld graf är S&P500 och lila är AMZ. Vid datum 2016-01-16 korrelerar AMLP med S&P500 till 0,56 %
Orsak till att Indexet backat: Att indexet har backat beror främst på att priset för råolja har backat kraftigt senaste tiden. OPEK har vägrat sänka sin produktion, sanktionerna mot Irans oljeindustri har hävts och de kommer nu börja sälja olja på världsmarknaden igen trotts att det redan finns ett överutbud. Skifferolja-produktionen i USA har kraftigt ökat utbudet. Till detta hör att kina bromsar in, världsekonomin är lite osäker för tillfället och marknaden inser då att det finns ett överutbud av olja samtidigt som efterfrågan kan komma att minskas under de kommande åren i takt med att tillväxten i världsekonomin misstänks avtaga. Dessutom så har världsklimatmötet i Europa oroat marknaden på så sätt att man blir rädd att politiska beslut kommer leda till minskad efterfråga på olja. Vidare så har även den på senare tiden kraftigt stigande dollarkursen bidragit till att pressa ner priset på olja vilket i sin tur påverkat AMLP negativt.

Enligt min mening så skall egentligen inte ett sänkt oljepris ha så stor inverkan på AMLP. Ett sänkt oljepris bör inte öka risken någon nämnvärd. Det som är viktigare för AMLP är snarare volymerna. Då ETF; en investerar i infrastruktur för exempelvis olja och gas så är volymerna som transporteras i deras pipelines viktigare än oljepriset. Så enligt min mening skall man inte bli för orolig av att AMLP har backat den senaste tiden. Jag ser det lite som en överreaktion. Så länge världen fortfarande konsumerar olja, gas bensin etc. så kommer dessa MLP företag att kunna tjäna pengar. Förvisso så kommer världen gå allt mer mot andra energikällor, sol, vind, vågenergi, elbilar etc. men jag tror ändå tyvärr inte att oljekonsumtionen kommer upphöra helt inom vår livstid. Visserligen lär volym olja per individ kraftigt minska men samtidigt så blir vi allt fler. Skulle alla i Kina kunna skaffa bil, vilket högst troligt kommer bli möjligt, ja då står vi inför en kraftig ökning av oljeåtgång. Allt detta talar för att AMLP skulle kunna vara en lönsam investering även under många år framöver.

Om indexet: De MLPS som ingår i det underliggande indexet måste ha behållit eller ökat sin utdelning kvartalsvis för åtminstone en av de tidigare två kvartalen och ha en utdelningspolicy som syftar till att konsekvent bibehålla eller öka sina utdelningar över tiden.

 OM MLP;s: MLP står för Master limited partnership och är en speciell form bolag i USA som handlas på börsen under Section 7704 av Internal Revenue Code. Dessa bolag har vissa skattefördelar och för att godkännas för dessa fördelar så måste företagen till 90 % generera sina vinster via: Exploration, mining, extraction, refining of oil and gas and the production of alternative fuels like biodiesel. Vidare står att läsa att efter: the 2015 proposed regulations from IRS only those activities specifically listed related to the production, processing and transportation of oil, natural gas and coal would qualify for favorable tax treatment.

 Att köpa MLP bolag direkt: Köper du dessa bolag direkt utanför ETF; en AMLP så kan din personliga skattesituationen bli komplicerad. Olika regler finns for olika stater i USA men generellt har jag fattat det som att inkomsten från dessa typer av bolag skall tas upp som inkomst av tjänst. För er som är intresserad av att direktäga MLP-bolag så bör ni ta reda på mer vad som gäller för just det bolaget som ni är intresserade av.

Har kollat med Avanza och när det gäller AMLP så beskattas denna som en vanlig ETF. Då denna är registrerad i USA innebär det att 15 % källskatt tas ut. Har du den på VP-konto tar Sverige sen ut ytterligare 15 % men om den läggs in i KF eller ISK så blir det bara 15% skatt.
USAs första MLP startade 1981 och vid mitten av 80-talet hade denna form blivit mycket populär och lockade allt från restauranger, hotell och kabel-TV. Till och med basketboll laget Boston Celtic blev en MLP. I maj 2010 startade den första MLP fonden och i augusti 2010 blev Alerian först i världen med att ge ut en MLP ETF vilken är just (AMLP).I slutet av 2013 fanns det 111 public traded MLP;s i USA.
 
Om AMLP: Den årliga kostnaden för AMLP är 0,85% vilket jag kan tycka vara lite väl högt för att vara en index ETF, detta har så vitt jag fattat den att göra med MLP formen.

 Idag 2016-01-15 ligger ETF, ens marknadspris och NAV kurs på nästan exakt samma nivå. NAV 10,35 VS 10,37 i marknadspris. Dvs man får idag alltså ingen rabat mot NAV-värdet

AMLP delar ut kvartalsvis i: Februari, Maj, Augusti, November.

utdelningshistorik så som den sett ut om man köpt 2012-06-20 till kurs 15,84 USD
Fonden startade 2010-08-24, därför visar jag från och med första helår, dvs från 2011. Hittar ingen kursinfo tidigare än 2012-06-20 så jag simulerar och räknar med att man skulle köpt 2011-01-03 till denna kurs.

År
Utdelning per andel
Yield on cost i %
Utdelnings-tillväxt i % år till år
2011
6,31
-
2012
0,995967
6,29
-0,32
2013
1,068
6,74
+7,23
2014
1,13
7,13
+5,8
2015
1,186
7,49
+4,95

Årlig tillväxt av utdelningen har i snitt varit 3,48 % per år.
2016-01-15, klockan 13:14 kunde man köpa till kurs 10,38, om utdelningen från 2015 upprepar sig så erhåller man 11,42 % årlig avkastning från utdelningen. Vilket är väldigt bra. Att det är så pass mycket har att göra med att kursen pressats ner av den senare tidens oljefall. Enligt min mening är det nu därför ett mycket fint läge att köpa på sig denna ETF.
Här visars en jämförelse mellan priset på Brent olja, AMLP. Man kan se att AMLP började sjunka i pris samtidigt som priset föll för Brentoljan.
Vi är nu nere på historiskt låga nivåer för oljan. Visst vi kan säkert ha mer fallhöjd och det kommer kanske ta år innan vi får se tidigare nivåer i oljepriset men kolla på grafen. WTI crude oil (West texas intermediate). Hur mycket mer kan det falla liksom?Jag ser det således som ett perfekt läge att köpa in sig i AMLP till en väldigt fin yield tack vare raset i oljepriset.

För min del så kommer jag köpa på mig en mindre post i AMLP nu i slutet av månaden. Visserligen kan den nog backa mer detta då jag tror att dollarn kommer gå upp lite till samtidigt som oljebolagen de närmaste månaderna bygger upp lagren vilket ytterligare ökar utbudet. Vidare så har jag spanat in S&P 500 och det ser ut som vi står inför ett större fall den närmaste tiden och detta kommer då ytterligare pressa priset i AMLP, så summa summarum, man behöver nog egentligen inte ha någon brådska att köpa in sig.

Nackdelen som jag ser med denna placering är att fortsatt oroligheter på råvarumarknaden eventuellt skulle kunna orsaka sänkt utdelning men samtidigt om man nu går in på nästan 12% årlig yield så har man råd med rätt mycket sänkningar innan man tycker att placeringen ger för lite. Samtidigt på lång sikt borde det finnas en god uppsida för prisutvecklingen nu när man köper in sig på så låga nivåer. Sedan 1 september år 2014 tills idag 2016-01-16 har AMLP tappat cirka 50 % i priset så på 10 års sikt kan man nog ha en god uppsida här och under tiden får man njuta av 12 % utdelning rätt in på kontot, inte fel de inte.

Sen måste jag också säga att egentligen tycker jag AMLP är lite för ny, det finns lite för lite historik för att jag skall känna mig helt bekväm. Jag vill gärna kunna se tillbaka åtminstone över finanskrisen 2008 för att då kunna se hur ETF;erna har klarat av att betala ut utdelningen men i detta fallet tillåter jag mig att göra ett undantag. Dock kommer jag vikta denna lägre än övriga ETF, er i portföljen.

Alerian mlp ETF via kredit - fantastisk effekt
Ovan länk är till ett tidigare inlägg där jag redovisar för hur man kan skapa sig en stark hävstångseffekt i sin portfölj via att investera i Alerian mlp ETF med lånade pengar.

Länk till Alerian MLP ETF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar