lördag 26 december 2015

XACT OMXSB Utd

Kategori: Utdelande sverige indexfond

Fonden är en passiv börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMXSB så nära som möjligt. Indexet speglar företrädesvis de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen) och består av 80-100 bolag. Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering.

Utdelning
Fonden lämnar en rörlig utdelning. Detta sker under perioden april-juni månad varje år. I normal fallet betalas Utdelningen ut under juni månad. Målsättningen är att årligen dela ut mellan 3 och 4 % av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Fondbolaget kan också, om det ligger i andelsägarnas intressen, besluta att det under året ska ske extrautdelning.

Den här fonden tillhör risk kategori 6 av 7
Förvaltningsavgift: 0,15 %
Över tid skall det gå att få ökad yield on cost i xact omxsb

Sämsta period är under finanskrisen. Perioden 2007-05-31 till 2009-01-30 föll kursen från 416 SEK till 180 SEK = - 56,74 %. Trotts detta kom utdelningen även dessa år och var dessutom extra stor år 2008.

Om jag köpt 2005-01-03 till dåvarande kurs 226,3 SEK hade min yield on cost varit:

2007: 4,5%.                         2008:12,6 %                        2009: 5,3 %  

Utdelning per andel dessa år samt utdelningstillväxt.

2007: 10,25                         Utdelningstillväxt mot året innan:   + 34,9 %
2008: 28,5                           Utdelningstillväxt mot året innan:   + 178,5 %
2009: 12,5                             Utdelningstillväxt mot året innan:  – 57,7 %

Slutsats: trotts nedgången så hade jag fått min utdelning även under finanskrisen och den hade varit helt okey, 2008 till och med jätte bra.
Utdelningshistorik så som den sett ut om jag köpt 2005-01-03 till dåvarande kurs 226,3
År
Utdelning per andel
Yield on cost i %
Utdelnings-tillväxt i %
2005
5
2,2
2006
7,6
3,4
+52,3
2007
10,25
4,5
+34,9
2008
28,5
12,6
+178,5
2009
12,05
5,3
-57,7
2010
18,01
8
+49,4
2011
13,90
6,1
-22,7
2012
14,43
6,4
+3,74
2013
13
5,7
-9,9
2014
15,10
6,7
+16,2
2015
17,65
7,8
+16,8

Även om det har varit upp och ner med yield on cost vissa år så ses det tydligt att det går att uppnå en ökad yield on cost över tid i xact omxsb. snittet ovan har varit 6,24% per år i yield on cost.

Uppgifter över utdelning hittas i Handelsbankens fonder – årsberättelse.
Gå in på Xact internet sida, välj fonden omxsb –utd. Leta upp årsberättelsen.
Utdelning de senaste åren finns på morningstar.com. Där visas även utdelning aktuellt år.


Länk till ETF- utgivaren

Köp via Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar