söndag 21 februari 2016

Db x-trackers stoxx global select dividend 100 UCITS

Db x-trackers stoxx global select dividend 100 UCITS ETF
ISIN-kod: LU0292096186
Ticker: i Sverige: XGSD
Skattesituation: Just denna ETF har inte någon källskatt då denna är utgiven på stockholmsbörsen
Förvaltningsavgift: 0,5 %
Typ av ETF: Globalfond som investerar i aktiebolag med högst direktavkastning inom I-länder 
Antal innehav: 100
Fondens totala tillgångar 2016-02-21: ca 5 Miljarder SEK
Typ av ETF: Syntetisk
Utgivare: Db-xtrackers, tillhör Deutsche Asset & wealth Management investment S.A
Fondens start dag: 2007-06-01
Handlas: i SEK
Utdelning: betalas ut 1 gång per år i mitten på April.

Övrigt: ETF:en har underliggande valuta i Euro så utdelningen kommer växlas från EUR till SEK så beroende på hur valutan rör sig mellan dessa valutapar så kommer detta påverka utdelningen i svenska kronor mätt positivt eller negativt. Då fonden investerar över hela världen så påverkas dess utveckling av hur andra valutor rör sig mot den svenska kronan. Den är alltså inte valutasäkrad i SEK.

Som nämnt ovan är detta är en Syntetisk ETF, Deutsche Bank är motpart. Säkrad upp till 90% vid konkurs, kan dock bli större förlust än så vid en konkurs av banken, detta om banken går i konkurs just vid fel tillfälle då ETF: en tappat mycket i värde. (Det blir alltid 90 % av aktuellt värde)

Till vänster visas indexet: STOXX Global Select Dividend 100 Index vid  2016-02-21

Målet är att investering ska återspegla resultatet för indexet STOXX® Global Select Dividend 100 Index, som har utformats för att återspegla resultatet för aktierna i 100 bolag som ger de högsta utdelningarna i förhållande till andra bolag i industriländer. Indexet omfattar 40 aktier för Nord- och Sydamerika och 30 aktier vardera för Europa och Asien/ stillahavsområdet. Indexet är ett prisindex. Detta innebär att indexets nivå inte omfattar några vinster eller utdelningar som görs av bolagen.

Denna ETF finns i flera olika länder inom Europa och har getts ut på olika börser i olika valutor. Just denna är registrerad på stockholmsbörsen och således handlas den i SEK och det blir ingen källskatt på utdelningen. Dock så har fonden ändå EUR som underliggande valuta och utdelningen ges ut i Euro. Så här har jag ändå en valuta risk mot Euro.

Direktavkastningen i snitt senaste 8 åren har varit 4,25 %
Utdelningen 2013 var dock bara 1,93 %, detta delvis pga. ändrat utdelningsdatum.

Fonden investerar inte direkt i de komponenter som ingår i Indexet. Fondens avkastning kommer att bero på resultatet för de derivat som används. Fonden kommer att ingå ett derivatkontrakt med en motpart (inledningsvis med Deutsche Bank). Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.
kommentar: viss risk då detta är en syntetisk ETF

Utdelningshistorik för XGSD      (uträknat endast i EUR)
XGSD startade 2007-06-01
Kurshistorik går att hitta från tidigast 2010-01-04 då stod NAV kursen i 18,8 EUR

Så här skulle direktavkastningen sett ut om man köpt till kurs 18,8 EUR 
vid datum 2010-01-04 och sedan behållit placeringen. 
År
Utdelning
Yield on cost i %
Utdelnings-tillväxt i %
2008
0,8433
?
-
2009
0,5321
?
-36,9
2010
1,3000
6,9
+144
2011
1,1000
5,8
-15,4
2012
0,9500
5,0
-13,6
2013
1,0200
5,4
+7,3
2014
1,0600
5,6
+3,9
2015
0,5700
3
-46,2yield on cost i snitt dessa år 5,3 % 

Enligt samtal med fondbolaget 2015-12-18 kan man förvänta sig en nuvarande
direktavkastning på ca 4 % utifrån kursnivån detta datum.

Kursen 2016-02-19 är på 25,7 EUR om man får 1,06 euro per andel som 2014 skulle det bli 4,12 % i direktavkastning för år 2016.
Största kurstappet som XGSD gjort mätt i euro    (detta skrivs/kollas 2016-02-21)
2002-05-15 till 2003-03-12:  - 27,7 %    Kontrollerat på indexet då XGSD startade först 2007-06-01
Finanskrisen 2007-2009:       - 67,3 %
2015-04-10 till 2016-02-11:  - 15,6 %

Hur ser det ut idag 2016-02-21
Från toppnoteringen på 29,9 EUR 2015-04-10 är vi vid 2016-02-21 ner på 25,23 EUR:    - 13,5 %

Utdelningshistorik för XGSD år för år om man köpt på respektive avstämningsdag
År           Utd/andel                     Direktavkastning        Avstämningsdag
2008      0,8433                              4,3124 %                         2008-08-21
     
2009       0,5321                             3,3490 %                         2009-07-24
     
2010      1,3000                              6,3188 %                         2010-07-22
     
2011      1,1000                              5,2200 %                        2011-07-21
     
2012       0,9500                             4,3765 %                         2012-07-24
2013      1,0200                               4,4429 %                        2013-07-24
     
2014      1,0600                               4,1300 %                        2014-07-23
     
2015      0,5700                               1,9315 %                         2015-04-01


De 20 största innehaven
BERKSH.HATHAWAY B
   5,24 %
      BANCO  SANTANDER
5,04 %
SIEMENS
   4,95 %
      UNILEVER NV
4,81 %
ALPHABET C
   4,65 %
      IBERDROLA
4,53 %
BASF
   4,34 %
      ALTRIA
4,33 %
BAYER
   4,10 %
      ASML HLDG
4,04 %
KYOCERA
   3,79 %
      YAHOO!
3,57 %
NITTO DENKO
   3,54 %
      ALLIANZ
3,44 %
BAIDU.COM ADR
   2,72 %
      ING
2,58 %
FREENET
   2,47 %
      NTT DOCOMO
2,28 %
TELEFONICA
   2,11 %
      TAKEDA CHEM.
2,08 %
Nedan visas fördelning mellan olika länder samt vilken typ av branch som man investerar i.


Jag är ju som tidigare nämnt emot att köpa Syntetiska ETF;er men i detta fall tänker jag tillåta mig göra ett undantag mot denna regel. Anledningen är främst att jag behöver få in fler ETF:er till min utdelningsportfölj utan att jag får för många sådana som är noterade i USD. XGSD har Euro som underliggande valuta och således kommer jag ifrån detta här. Sen förvisso så investerar XGSD i olika valutor över hela världen och en del kommer ändå bli i USD men det bortser jag ifrån då USA-placeringar endast motsvarar ca 26 %.

En annan anledning till att jag väljer denna fond är också att den är utgiven på Nasdaq Stockholm och således slipper man källskatten som man får lägga på andra utländska ETF.er. Nu brukar ju Avanza och Nordnet via Kapitalförsäkring återbetala större delen av denna något år senare men ändå gott att slippa lägga ut dessa pengar. Det kompenserar också upp lite för att XGSD har en något lägre utdelning än till exempel Global x super dividend ETF som också är en global Aktie ETF. Detta verkar ju vara något generellt att europeiska ETF:er i många fall har en lägre direktavkastning än motsvarande ETF:er utgivna i USA.

För visso är risken något större när man investerar i Syntetiska ETF:er jämfört med fysiska men XGSD är en stor och populär ETF med 5 miljarder SEK i förvaltat kapital, dessutom utgiven av en av de större Bankerna i Europa - Deutsche Bank. Därför tänker jag tillåta mig att göra ett avsteg från min regel om att endast köpa fysiska ETF:er i just detta fall. Sen tidigare äger jag dessutom bara fysiska ETF,er så om jag väljer en fysisk ETF till portföljen så har jag ändå inte ökat risken någon nämnvärt. Sen är grejen den också att i Europa så är många ETF:er utgivna som Syntetiska så det är svårare att hitta fysiska alternativ här än i USA, vidare så är inte ETF-marknaden i Europa inte lika stor och utvecklad som i USA, framförallt så är ETF-marknaden väldigt liten i Sverige. I dagsläget 2016-02-21 finnas det endast ca 31 ETF:er som är Noterade på Nasdaq Stockholm så alternativen är väldigt mycket mindre här, dessutom så är det bara 3 av dessa ETF:er som är utdelande.

Dessa ETF:er är:
Xact OMXSB utd
db-xtrackers stoxx Select divident 30 UCITS ETF (DR) 1 D.      Med ticker: XD3E
db-xtrackers stoxx Global selected Divident 100 UCITS 1 D.     Med ticker: XGSD

Egentligen skulle man lika väl kunna ha XGSD på ISK då man ändå inte lägger någon källskatt men jag har märkt att db x-trackers (Deutsche bank) ibland av noterar ETF:er som finns på den Svenska börsen. Skulle XGSD av noteras från den Svenska börsen kommer vi som svenskar troligtvis få innehavet flyttat så att det ligger på tyska börsen XETRA men då är risken stor att man åker på källskatt så därför är det troligtvis säkrare att lägga in den i en Kapitalförsäkring så behöver man inte tänka mer på det sen. Då fixar Avanza och Nordnet tillbaka skatten om så skulle ske. Kanske händer det inte men den svenska noteringen av XGSD står endast för någon enstaka procent av förvaltat kapital så risken finns att banken inte tycker att den svenska marknaden ger tillräckligt med lönsamhet och därför väljer att av notera XGSD från Sverige.


Uppdaterad 2016-07-19: Har själv tidigare ägt denna men sålt då jag inte gillar att man historiskt sett inte fått någon utdelningstillväxt. Skulle historiskt genomsnittlig direktavkastning upprepa sig och man hade gått in på kursen 245,95 SEK (Juli 2016) så hade den framtida genomsnittliga direktavkastningen hamnat på endast 3,52 % och ingen utdelningstillväxt på detta så där av har jag sålt. Dock är XGSD ett bra alternativ för den försiktige generalen då ETF, en har hela 100 innehav men för min del så vill jag ha utdelningstillväxt.


Länkar till ETF:en

Intradags graf för XGSD kan ej ses på Avanza, men här är en länk där man kan kolla den brittiskt noterade Db x-trackers stoxx global select dividend 100 UCITS. Denna ETF är nämligen noterad på olika börser i Europa och har då annorlunda ticker beroende på vart den är noterad. Stämmer självfallet inte helt med den svenska pga. valutaeffekter men ger en ungefärlig bild av den dagliga utvecklingen.
http://funds.ft.com/uk/Tearsheet/Summary?s=XGSD:MIL:EUR

Avanza för att köpa:
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/om-fonden.html/596239/dbx-glbl-div-100

Deutsche Asset management:
https://etf.deutscheam.com/SWE/SWE/showpage.aspx?pageID=4&ISIN=LU0292096186&NSIN=-&ProductName=Stoxx%c2%ae+Global+Select+Dividend+100+UCITS+ETF

Länk till indexet:
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SDGP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar